Klintforsån

STA60020Den del av ån som vi förvaltar sträcker sig från ca 7 km uppströms Varuträsket och ända ner till Skellefteälven. Klintforsån är en mindre å med ett fint bestånd av både harr och öring.  Ån är väldigt skiftande i sin karaktär. Strömsträckor varvas med längre lugnflytande partier, djupa hålor och forsar men fisk kan man fånga överallt! Fisk runt halvkilot är inte ovanligt men det finns en och annan större också. Med lite tur kan du fånga harr upp mot kilot och öring på det dubbla. Fiske med mask eller annat agn är inte tillåtet. Allt fiske skall ske med enkelkrok och alla laxartade fiskar (harr och öring) skall efter fångsten återutsättas. Tänk på att handskas så varsamt som möjligt med fisken men ta gärna ett foto och skicka in till oss.

Sedan en tid tillbaka har vi jobbat med olika åtgärder för att förbättra fisket. Bland annat har vi byggt lekbottnar, restaurerat bottnar och återställt efter flottningen.  Vi planterar även ut en del öring i Varuträsket som förhoppningsvis ska vandra upp eller ner i ån för att leka.