Övriga sjöar

Övriga sjöar som ingår i vårt fiskevårdsområde är Klintjärnen och Östra Lillträsket. Här finns gädda, abborre och mört.